uglavnoje ljudi zovu kapi za žene.Ukoliko imate smanjenu želju za seksom ove Srbija Apoteka 24 sigurno moguda povećaju Vašu želju.Da lis u ove kapi za potenciju prave i dali deluju to če uvek pokazati vreme.